روز جهانگردی 99

پیام تبریک و عکس نوشته های جدید ویژه روز جهانی جهانگردی و گردشگری ۹۹

0
پیام تبریک و عکس نوشته های جدید ویژه روز جهانی جهانگردی و گردشگری ۹۹

روز جهانی “جهانگردی”، روز 27 سپتامبر مصادف با 6 مهرماه نامگذاری شده است. این روز اولین بار در سال 1980 توسط سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل نامگذاری شد و  از آن زمان توسط بسیاری از کشورها، جشن گرفته می شود. به همین مناسبت، امروز برای شما مجموعه از متن های ...