روزهای قمر در عقرب اسفند

ایام قمر در عقرب سال ۹۸

6
ایام قمر در عقرب سال ۹۸

روزهای قمر در عقرب سال 98 قمر در عقرب به این معنا است که برای ساکنین زمین ، کره ماه برابر صورت فلکى عقرب‌‌ واقع شده است ، ماه (قمر) در طول یک سال قمری ، که حدود ۲۹٫۵ روز است ، یکبار به طور کامل دور زمین می چرخد! که ...