رنگ شناسی لباس ها

قوانین و اصول ست کردن لباس همراه با رنگ شناسی

0
قوانین و اصول ست کردن لباس همراه با رنگ شناسی

قوانین و اصول ست کردن لباس همراه با رنگ شناسی ست کردن لباس : سخت تر از بیدار شدن صبح زود، این است كه باید جلوی كمد بایستی و به این موضوع فكر كنی كه شلوار سبز با مانتو قهوه‌ای هماهنگی دارد؟ كفش بنفش ات را با كدام شلوار می‌توانی بپوشی؟ و ...