تفریحات

رفع فیلتر wechat

آیا وی چت رفع فیلتر خواهد شد؟

0
آیا وی چت رفع فیلتر خواهد شد؟

آیا وی چت رفع فیلتر خواهد شد؟ / رفع فیلتر وی چت با توجه به اتفاقات اخیر و مسدود شدن پیام رسان تلگرام در کشور امروز در برخی خبرگزاری خبری مبنی بر رفع فیلتر وی چت منتشر شد که باید منتظر بود تا ببینیم این موضوع عملی خواهد شد یا نه 🔴احتمال ...