رحلت پیامبر 99

متن تسلیت و عکس پروفایل ویژه رحلت حضرت محمد (ص) ۹۹

0
متن تسلیت و عکس پروفایل ویژه رحلت حضرت محمد (ص) ۹۹

حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم)، مشهور به خاتم النبیین و رحمته للعالمین، آخرین پیامبر الهی و فرزند عبدالله است. ایشان به مدت 23 سال مقام نبوت را بر عهده داشتند و سرانجام در سن 63 سالگی در 28 صفر 11 هجری قمری به شهادت رسیدند. ...

تاریخ دقیق رحلت و شهادت حضرت محمد (ص) ۹۹ + پیام تسلیت رحلت پیامبر ۹۹

0
تاریخ دقیق رحلت و شهادت حضرت محمد (ص) ۹۹ + پیام تسلیت رحلت پیامبر ۹۹

روز و تاریخ رحلت پیامبر (ص) در سال 99,شهادت حضرت محمد در سال 99 چند شنبه است,رحلت حضرت محمد 99 تاریخ رحلت پیامبر (ص) 99 چند شنبه و چه روزی است ؟ تاریخ دقیق شهادت و رحلت حضرت محمد مصادف با 28 صفر ماه قمری  که در تقویم ما به شمس امسال ...