رتبه پیمانکاری نیرو چیست؟

اخذ رتبه پیمانکاری نیرو موسسه ثبتی رتبه

0
اخذ رتبه پیمانکاری نیرو موسسه ثبتی رتبه

رتبه پیمانکاری نیرو یک معیار برای ارزیابی توانایی شرکت‌های پیمانکار در انجام پروژه‌های مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو است. این رتبه‌بندی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور براساس ضوابط و آیین‌نامه‌های مصوب صورت می‌گیرد. اگر قصد اخذ رتبه پیمانکاری نیرو را دارید، توصیه می‌کنیم تا انتهای این مقاله ...