راه های افزایش حجم موها

افزایش حجم موها با راهکارهای ساده

0
افزایش حجم موها با راهکارهای ساده

افزایش حجم موها با راهکارهای ساده حجم موها : هر روز بعد از شانه زدن موهای‌تان، چاره‌ای ندارید جز اینکه با یک دسته از آنها شاید هم چند تار از آنها که روی برس یا شانه سرتان باقی مانده‌اند خداحافظی کنید! با این اوصاف هر روز با یک نگاه نگران، حجم موهای‌تان ...