رائفی پور و سینماگران

ماجرای جنجالی رائفی پور از افشاگری بازیگران زن تا واکنش سینماگران و رامبد جوان

2
ماجرای جنجالی رائفی پور از افشاگری بازیگران زن تا واکنش سینماگران و رامبد جوان

ماجرای جنجالی توهین رائفی پور از جنبش می تو بازیگران زن تا بکار بردن کلمه دوزاری به اهالی سینما و واکنش سینماگران و رامبد جوان و مهراب قاسمخانی و سپند امیرسلیمانی و حمید فرخ نژاد و چهره های هنری و اهلی سینما در ادامه می خوانید تا ماجرای کامل دعوای ...