دیدار یک دهه نودی با امام زمان

فیلم کامل ماجرای دیدار یک دهه نودی با امام زمان (عج) از زبان خواننده سلام فرمانده را ببینید

0
فیلم کامل ماجرای دیدار یک دهه نودی با امام زمان (عج) از زبان خواننده سلام فرمانده را ببینید

فیلم کامل ماجرای دیدار یک دهه نودی با امام زمان (عج) از زبان خواننده سلام فرمانده را ببینید از ساعاتی پیش ویدئویی از ادعای حاج ابوذر روحی خواننده سرود سلام فرمانده درباره دیدار یک دهه نودی با امام زمان (عج) در هنگام خواندن سلام فرمانده در شبکه های اجتماعی در حال ...