دکتر معین الدین سعیدی

بیوگرافی معین الدین سعیدی نماینده مجلس چابهار کیست همراه سوابق و همسرش +‌عکس

0
بیوگرافی معین الدین سعیدی نماینده مجلس چابهار کیست همراه سوابق و همسرش +‌عکس

بیوگرافی معین الدین سعیدی نماینده مجلس چابهار کیست +عکس و همسر معین الدین سعیدی نماینده چابهار است. او متولد 1358 در چابهار بوده و دانش‌ آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی است دکتر معین الدین سعیدی نسبت فامیلی نزدیکی نیز با سردار حمید الله سردارزهی دارد. او همچنین عضو سابق شورای شهر ...