دکتر احمد ارفعی

بیوگرافی و سوابق دکتر احمد ارفعی شیمیدان و استاد دانشگاه شریف +‌عکس درگذشت

0
بیوگرافی و سوابق دکتر احمد ارفعی شیمیدان و استاد دانشگاه شریف +‌عکس درگذشت

بیوگرافی و سوابق دکتر احمد ارفعی استاد دانشگاه شریف و همسر و فرزندانش +‌عکس و ماجرای درگذشت استاد احمد ارفعی شیمیدان و خانواده اش را با عکس ها و سن و محل تولد و تصاویر ایشان در ادامه از مجله حرف تازه میخوانید. دکتر احمد ارفعی, استاد دانشگاه شریف و بنیانگذار ...