دوست دختر صادق برمکی

علت قتل صادق برمکی جوان مهابادی از زبان دوست دخترش

24
علت قتل صادق برمکی جوان مهابادی از زبان دوست دخترش

جزئیات قتل صادق برمکی جوان مهابادی از زبان «تارا» تارا دختر مورد علاقه صادق برمکی بوده است. او درباره قتل صادق برمکی جوان مهابادی ناگفته های بسیاری دارد. تارا درباره قتل صادق برمکی به دست دانیال می گوید: صادق مدارکی در اختیار داشت که اگر به دست پلیس می رسید موقعیت ...