arongroups

دلار

(فیلم) هجوم مردم برای خرید دلار ۲۲ هزارتومانی در پاساژ فردوسی تهران

0
(فیلم) هجوم مردم برای خرید دلار ۲۲ هزارتومانی در پاساژ فردوسی تهران

(فیلم) هجوم مردم برای خرید دلار 22 هزارتومانی در پاساژ فردوسی تهران با وجود گرانی و قیمت بالای دلار را مشاهده میکنید. در ادامه فیلم مربوط به صف طولانی مردم برای خرید با قیمت بالای 22 هزار تومان را مشاهده میکنید.   هجوم مردم برای خرید دلار 22 هزارتومانی افزایش ناگهانی قیمت دلار ...