دستیار رضا رشیدپور

ماجرای توهین و اخراج اردوان رحیمی دستیار رضا رشیدپور +‌بیوگرافی و توضیح

0
ماجرای توهین و اخراج اردوان رحیمی دستیار رضا رشیدپور +‌بیوگرافی و توضیح

ماجرای توهین و اخراج اردوان رحیمی دستیار رضا رشیدپور +‌بیوگرافی و توضیح اردوان رحیمی دستیار رضا رشیدپور به علت توهین و سخنان هتاکانه به امام خمینی از تلویزیون اخراج شد ،توضیح اردوان رحیمی و جزئیات خبر و بیوگرافی کامل و عکس های دستیار رضا رشیدپور در حالا خورشید را اینجا در ...