درگذشت مهران بیرانود

بیوگرافی و علت درگذشت مهران بیرانوند بازیگر طنز لرستانی + عکس ها

0
بیوگرافی و علت درگذشت مهران بیرانوند بازیگر طنز لرستانی + عکس ها

بیوگرافی و علت درگذشت مهران بیرانوند بازیگر طنز لرستانی + عکس ها مهران بیرانوند بازیگر طنز لرستانی معروف به (شیر شر خر) به دلیل عارضه تنفسی 12 اردیبشهت 1400 در 40 سالگی درگذشت در ادامه بیوگرافی و عکس های «مهران بیرانوند» و همسر و فرزندانش و سوابق هنری و فیلم شناسی ...