درگذشت علی باغبان باشی

بیوگرافی علی باغبان باشی دونده المپیکی و همسر و فرزندانش + عکس درگذشت و سوابق

8
بیوگرافی علی باغبان باشی دونده المپیکی و همسر و فرزندانش + عکس درگذشت و سوابق

علی باغبان باشی قهرمان دوومیدانی و مشعل دار المپیک 6 آبان 1400 در 97 سالگی بر اثر کهولت سن درگذشت. در ادامه بیوگرافی و سوابق علی باغبان باشی مشعل دار المپیک و بیوگرافی همسر و تعداد فرزندان به همراه سوابق ورزشی از دوومیدانی تا المپیک و زندگی شخصی و خصوصی ...