درگذشت دختر آبی

سحر دختر آبی خودسوزی کرده درگذشت + جزئیات درگذشت دختر آبی استقلالی

0
سحر دختر آبی خودسوزی کرده درگذشت + جزئیات درگذشت دختر آبی استقلالی

دختر آبی خودسوزی کرده درگذشت + جزئیات درگذشت دختر آبی استقلالی سحر دختر آبی که هفته گذشته جلوی دادسرا خودسوزی کرده بود، صبح روز دوشنبه درگذشت و جان خود را از دست داد. سحر دختر آستقلالی هفته گذشته بعد از اینکه برای گرفتن تلفن همراهش به دادسرا مراجعه کرد، متوجه شد که ...