دانه های قرمز روی پوست کودکان

مهمترین علل دانه های قرمز روی پوست

0
مهمترین علل دانه های قرمز روی پوست

مهمترین علل دانه های قرمز روی پوست با خارش و بدون خارش و درمان آن بر اثر تغییرات بافت یا رنگ پوست، گاهی بثورات یا دانه های قرمز روی پوست و یا قهوه ای روی پوست ظاهر میشود که علل مختلفی چون انواع بیماری ها، آلرژی، حساسیت و مصرف برخی داروها ...