داشتن آرزو

چطور به آرزوهایمان برسیم؟

0
چطور به آرزوهایمان برسیم؟

زندگی همۀ ما از همان بچگی، پر است از آرزو های دور و دراز. یادتان هست وقتی دندان‌های شیری‌مان را زیر بالش قایم می‌کردیم تا بلکه فرشته مهربانِ دندان‌ها سروکله‌اش پیدا شود و برایمان هدیه‌ای به‌جا بگذارد؟ اما حالا که بزرگتر شدیم، رنگ و بوی آرزوهایمان هم فرق کرده است؛ بعضی‌هایمان ...