داستان روز مباهله چیست

اعمال روز مباهله + نحوه خواندن نماز و دعای روز مباهله و داستان مباهله

0
اعمال روز مباهله + نحوه خواندن نماز و دعای روز مباهله و داستان مباهله

اعمال روز مباهله + نحوه خواندن نماز و دعای روز مباهله و داستان مباهله روز مباهله از ایامی است که در ماه دی الحجه قرار دارد و بسیار روز مهمی برای مسلمانان می باشد که در این حضرت محمد ص به مباهله با مسیحیان پرداخت که در ما در این بخش ...