خوردن گوجه سبز با نمک در بارداری

آیا خوردن گوجه سبز در بارداری مجاز است‌؟ + فواید و مضرات در بارداری

0
آیا خوردن گوجه سبز در بارداری مجاز است‌؟ + فواید و مضرات در بارداری

آیا خوردن گوجه سبز در بارداری مجاز است‌؟ + فواید و مضرات در بارداری خوردن گوجه در سبز در بارداری مجاز است‌؟، آیا میتوانیم این میوه ترش و خوشمزه را با نمک در دوران بارداری بخوریم‌؟ آیا "خوردن گوجه سبز در زیبایی جنین" تاثیر دارد‌؟، در ادامه مضرات و فواید و ...