خطای انسانی علت سقوط هواپیمای اوکراینی

علت سقوط هواپیمای اوکراینی (بوئینگ ۷۳۷) اعلام شد+ اطلاعیه ستادکل نیروهای مسلح

1
علت سقوط هواپیمای اوکراینی (بوئینگ ۷۳۷) اعلام شد+ اطلاعیه ستادکل نیروهای مسلح

علت سقوط هواپیمای اوکراینی (بوئینگ ۷۳۷) اعلام شد+ اطلاعیه ستادکل نیروهای مسلح علت سقوط هواپیمای اوکراینی مشخص شد و بر اساس اطلاعیه ستادکل نیروهای مسلح ، خطای انسانی و اصات موشک علت این حادثه نوان شده است در زیر متن کامل اطلاعیه ستادکل نیروهای مسلح را در مجله حرف تازه بخوانید لحظاتی ...