خساست همسر

چطور از شوهر خسیس پول بگیریم؟

0
چطور از شوهر خسیس پول بگیریم؟

آیا پول گرفتن از شوهر برای شما نیز سخت است؟آیا همسر شما خسیس است و از پول خرج کردن فرار می کند؟ مرز باریکی بین خسیس بودن و اقتصادی بودن وجود دارد. مردان خسیس حاضر هستند هر کاری انجام دهند اما از پول آنها چیزی کم نشود. اما کسانی که ...