خرید ویلچر برای سالمندان

معرفی انواع ویلچر | راهنمای انتخاب و خرید ویلچر برای بیماران و سالمندان

0
معرفی انواع ویلچر | راهنمای انتخاب و خرید ویلچر برای بیماران و سالمندان

معرفی انواع ویلچر | راهنمای انتخاب و خرید ویلچر برای بیماران و سالمندان ویلچر برای بسیاری از افرادی که مبتلا به ضایعات نخاعی و یا اختلالات حرکتی می باشند جزء جداناشدنی زندگی محسوب می شود. انتخاب یک ویلچر مناسب در فرایند بهبود جسمی و روحی فرد در دوره درمانی تاثیر بسزایی دارد. ویلچر ...