خرید سهام غزر

عرضه اولیه سهام غزر (زر ماکارون) در بورس چقدر است؟

0
عرضه اولیه سهام غزر (زر ماکارون) در بورس چقدر است؟

عرضه اولیه سهام غزر (زر ماکارون) در بورس چقدر است؟ + زمان و راهنمای خرید عرضه اولیه سهام غزر وابسته به شرکت صنعتی زر ماکارون که با نماد غزر می باشد از روز چهارشنبه (٢٥ تیر ماه 99) در بورس تهران شروع میشود و متقاضیان خرید این سهام میتوانند آن را ...