خرما

خرما را چگونه ضدعفونی کنیم؟ + دو روش ضدعفونی کردن خرما در ایام کرونا

0
خرما را چگونه ضدعفونی کنیم؟ + دو روش ضدعفونی کردن خرما در ایام کرونا

خرما را چگونه ضدعفونی کنیم؟ + دو روش ضدعفونی کردن خرما در ایام کرونا مصرف و خوردن مواد غذایی از جمله خرما از نوع "خرمای رطب و فله ای و دشتستان" در این روزهای كرونایی باید با احتیاط انجام شود و بیشتر خانواده ها درباره نحوه "شست‌وشو و ضدعفونی محصولات خوراكی" ...