حکم بازداشت مرتضی کهنسال

بیوگرافی مرتضی کهنسال روحانی مدعی طب اسلامی + جنجالها و حکم بازداشت

0
بیوگرافی مرتضی کهنسال روحانی مدعی طب اسلامی + جنجالها و حکم بازداشت

بیوگرافی مرتضی کهنسال روحانی مدعی طب اسلامی + جنجالها و حکم بازداشت مرتضی کهنسال کیست؟ روحانی مدعی طب اسلامی و از شاگردان تبریزیان چند روز پیش بدون لباس و دستکش و ماسک به ملاقات بیماران کرونایی رفته که باعث واکنشهای یادی شده . محسن شریفی جوان مورد ملاقات وی نیز فوت ...