حواشی سریال زیرخاکی

واکنش گوهر خیراندیش به حواشی سریال زیرخاکی و ممنوع الکاری

0
واکنش گوهر خیراندیش به حواشی سریال زیرخاکی و ممنوع الکاری

واکنش گوهر خیراندیش به حواشی سریال زیرخاکی و ممنوع الکاری زیرخاکی گوهر خیراندیش دو اسامی که اینروزها زیاد به گوش میرسد و حواشی و جنجال های زیادی بوجود آمده است. گوهر خیراندیش بعد از حواشی خبر ممنوع التصویر شدنش در تلویزیون و در سریال زیر خاکی ،به این اخبار و حواشی ...