حمل بار هوایی از چین به ایران

مدت زمان حمل بار هوایی و دریایی از چین به ایران

0
مدت زمان حمل بار هوایی و دریایی از چین به ایران

یکی از دغدغه هایی که تاجران در روند تجارت بین المللی و واردات کالا از چین، بعد از خرید از ای بی یا خرید حضوری از این کشور با آن درگیر هستند مسئله حمل و نقل بین المللی کالا از کشور مبداء به سمت کشور مقصد می باشد، زیرا نمی ...