تفریحات

حمله ایران به اسرائیل

جزئیات حمله ایران به اسرائیل را در حرف تازه ببینید + واکنش اسرائیل به حمله ایران

0
جزئیات حمله ایران به اسرائیل را در حرف تازه ببینید + واکنش اسرائیل به حمله ایران

جزئیات حمله ایران به اسرائیل : در 1 آوریل 2024 اسرائیل ساختمان کنسولگری ایران در سوریه را مورد حمله هوایی قرار داد که بر اثر این حمله وحشیانه تعدادی از هموطنان مان شهید شدند که در بین این شهدا سردار محمدرضا زاهدی به این فیض نائل شدند. در ادامه همراه ...