حلول ماه شعبان

تاریخ دقیق شروع ماه شعبان ۱۴۰۲ +‌اعیاد شعبانیه و اول شعبان ۱۴۰۲ چه روزی است؟

0
تاریخ دقیق شروع ماه شعبان ۱۴۰۲ +‌اعیاد شعبانیه و اول شعبان ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق شروع ماه شعبان 1402 +‌اعیاد شعبانیه و اول شعبان ۱۴۰۲ چه روزی است؟ اول ماه شعبان 1402 و تاریخ شروع ماه شعبان 1402 برابر با یکشنبه ۲۲ بهمن سال ۱۴۰۲ در تقویم شمسی در ایران است. یعنی فردا یکشنبه 22 بهمن 1402 اول ماه شعبان و شروع اعیاد شعبانیه ...