قاصدک 24

حقوق کارمندان سال 98

میزان افزایش حقوق کارمندان سال ۹۸

0
میزان افزایش حقوق کارمندان سال ۹۸

میزان افزایش حقوق کارمندان سال 98 ظاهرا پرونده موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان بسته شده. براساس مصوبه مجلس، مقرر شد ۴۰۰ هزار تومان به حقوق‌ها اضافه شود و علاوه بر آن «تا ۱۰ درصد» به حقوق آن‌ها افزوده شود. توجه کنید تا ده درصد، یعنی امکان دارد، پنج درصد ...