تفریحات

حسن آقامیری

فیلم کامل حمله حسن آقامیری به رئیسی برای فیلتر اینستاگرام

0
فیلم کامل حمله حسن آقامیری به رئیسی برای فیلتر اینستاگرام

حسن آقامیری با حمله به ابراهیم رئیسی و مجلس برای فیلتر کردن اینستاگرام به شدت از انها انتقاد کرد او از اینکه ابراهیم رئیسی به وعده هایش عمل نکرده و اینستاگرام را فیلتر کرده است به شدت انتقاد کرد. حسن آقامیری یکی از طلبه های جنجالی بوده که به علت ...