حجت الاسلام سید احمد حسینی خراسانی

بیوگرافی و سوابق حجت الاسلام سید احمد حسینی خراسانی عضو شورای نگهبان

0
بیوگرافی و سوابق حجت الاسلام سید احمد حسینی خراسانی عضو شورای نگهبان

بیوگرافی حجت الاسلام سید احمد حسینی خراسانی عضو شورای نگهبان و همسر و فرزندان با عکس و زندگی شخصی و سیاسی و همسر و فرزندان و سوابق سیاسی و شغلی او را می خوانید بیوگرافی حجت الاسلام سید احمد حسینی خراسانی سید احمد حسینی خراسانی عضو شورای نگهبان متولد 1338 در فجراّباد ...