جوک های روز جهانی ریش

پیامک و متن ادبی تبریک روز جهانی ریش ۲۰۲۱ + عکس نوشته و عکس پروفایل

0
پیامک و متن ادبی تبریک روز جهانی ریش ۲۰۲۱ + عکس نوشته و عکس پروفایل

“تبریک جهانی ریش 2021”, 4 سپتامبر 2021 روز جهانی ریش مبارک اولین شنبه سپتامبر امسال مصادف است با ۴ سپتامبر روز جهانی ریش است. ریش نماد مردانگی، قدرت، دانش، هنرمندی، ثروت و باورهای مذهبی است به همین مناسبت جملات و متن تبریک روز جهانی ریش و عکس نوشته پروفایل و ...