جملات زیبا درباره سینگلی

متن تبریک روز جهانی مجرد ها ۲۰۲۲ + عکس نوشته درباره سینگلی

0
متن تبریک روز جهانی مجرد ها ۲۰۲۲ + عکس نوشته درباره سینگلی

متن تبریک روز جهانی مجرد ها : تاریخ 11/11، با شکل خاصی که دارد و چهار بار عدد 1 در آن تکرار شده به عنوان روز جهانی مجردها هر ساله در برخی از کشورهای جهان جشن گرفته می شود. این روز را برای اولین بار دانشجویان مجرد دانشگاه نانجینگ چین ...