جملات انگیزشی درباره شکست

متن انگیزشی درباره شکست خوردن و بلند شدن + عکس نوشته و پروفایل

0
متن انگیزشی درباره شکست خوردن و بلند شدن + عکس نوشته و پروفایل

متن درباره شکست خوردن و بلند شدن : احساس تلخ شکست خوردن بعد از یک تلاش طولانی میتواند هر کسی را از پا دربیاورد اما شکست بدون شک پایان راه نیست بلکه تنها یک مرحله سخت در مسیر موفقیت است و مهم این است بعد از شکست نا امید نشویم ...