جشنواره فجر 38

فیلم های پربیننده و برگزیده از نگاه تماشاگران در جشنواره فجر ۳۸

0
فیلم های پربیننده و برگزیده از نگاه تماشاگران در جشنواره فجر ۳۸

فیلم های پربیننده و برگزیده از نگاه تماشاگران در جشنواره فجر 38 فیلم های پربیننده / ستاد انتخاب فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران جشنواره فیلم فجر اسامی 10 فیلم برتر از نگاه تماشاگران تا سومین روز سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر را اعلام کرد. سه کام حبس ، آبادان یازده ...