جاوید فرزامی و همسر و فرزندان

جاوید فرزامی مالک ساندویچی هایدا کیست و اهل کجاست +علت فوت و بیوگرافی

0
جاوید فرزامی مالک ساندویچی هایدا کیست و اهل کجاست +علت فوت و بیوگرافی

جاوید فرزامی مالک ساندویچی هایدا کیست و همسر و فرزندان +علت فوت و بیوگرافی جاوید فرزامی صاحب ساندویچی هایدا متولد ۱۳۵۷ در اردبیل، استان آذربایجان غربی مالک و بنیانگذار برند ساندویچی هایدا در ایران است که در سال ۱۳۷۵ به ساندویچی هایدا را راه‌اندازی کرده بودند. جاوید فرزامی پنجشنبه گذشته متاسفانه ...