جاهای تفریحی تبریز

جاهای تفریحی و تاریخی شهر تبریز

1
جاهای تفریحی و تاریخی شهر تبریز

جاهای تفریحی و تاریخی شهر تبریز دیدنیهای تبریز : تبریز، سومین شهر بزرگ ایران است و جدا از بناهای تاریخی و موزه ها، طبیعت سرسبزی نیز به خصوص در بهار و تابستان دارد. یعنی فصل هایی که دیگر از سرما چندان خبری نیست. بازار تبریز یکی از دیدنیهای تبریز که قدم زدن در ...