ثبت نام مسکن ملی در پرند و پردیس

شروع ثبت نام مسکن ملی برای تهرانی ها و شهرها از ۱۶ آذر ۹۸ در www.tem.mrud.ir

0
شروع ثبت نام مسکن ملی برای تهرانی ها و شهرها از ۱۶ آذر ۹۸ در www.tem.mrud.ir

شروع ثبت نام مسکن ملی برای تهرانی ها و شهرها از 16 آذر 98 در www.tem.mrud.ir ثبت نام مسکن ملی در تهران در شهرهای پرند و پردیس و اندیشه و تهرانسر از روز شنبه و اواخر آذر ماه 98 شروع خواهد شد و البته اولویت ثبت نام با شهرهایی است که ...