ثبت نام سرویس مدارس

نحوه ثبت نام سرویس مدارس سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ – سامانه سپند irtusepand.ir

0
نحوه ثبت نام سرویس مدارس سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ – سامانه سپند irtusepand.ir

ثبت نام سرویس مدارس برای والدین و رانندگان و خودروها از اول خرداد 1403 از طریق سامانه سپند irtusepand.ir آغاز میشود. اولیا و رانندگان متقاضی فعالیت در سرویس مدارس برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ پس از ثبت ‌نام در سامانه سپند و دریافت مجوز فعالیت از شهرداری و اخذ برچسب سرویس ...