ثبت نام سبد کالا

جزئیات توزیع سبد کالا اسفند ۹۶

1
جزئیات توزیع سبد کالا اسفند ۹۶

جزئیات توزیع سبد کالا اسفند 96 علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از توزیع سبد کالا غذایی در هفته آینده به 11 میلیون خانوار خبر داد. وی افزود: در توزیع سبد کالای جدید 50 میلیارد تومان اعتبار بیشتری در نظر گرفته شده است. ربیعی با بیان اینکه این سبد کالا مشمول ...