ثبت نام سبد کالا کارگران

جزئیات و زمان پرداخت سبد حمایتی کارگران

0
جزئیات و زمان پرداخت سبد حمایتی کارگران

جزئیات و زمان پرداخت سبد حمایتی کارگران سبد حمایتی کارگران : معاون رفاه اجتماعی وزیر کار با تشریح جزئیاتی از پرداخت سبد حمایتی به کارگران، گفت: بعد از آنکه بودجه سبد حمایتی بازنشستگانی که بسته را دریافت نکرده‌اند تامین شود، نوبت به کارگران می‌رسد. احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار ...