ثبت نام رانندگان سرویس مدارس

نحوه ثبت نام سرویس مدارس سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ – سامانه سپند irtusepand.ir

0
نحوه ثبت نام سرویس مدارس سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ – سامانه سپند irtusepand.ir

ثبت نام سرویس مدارس برای والدین و رانندگان و خودروها از اول خرداد 1403 از طریق سامانه سپند irtusepand.ir آغاز میشود. اولیا و رانندگان متقاضی فعالیت در سرویس مدارس برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ پس از ثبت ‌نام در سامانه سپند و دریافت مجوز فعالیت از شهرداری و اخذ برچسب سرویس ...

راهنمای ثبت نام رانندگان سرویس مدارس سال ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ در سامانه irtusepand.ir

0
راهنمای ثبت نام رانندگان سرویس مدارس سال ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ در سامانه irtusepand.ir

راهنمای ثبت نام رانندگان سرویس مدارس سال 1401- 1402 در سامانه irtusepand.ir آغاز ثبت نام رانندگان سرویس مدارس برای سال تحصیلی جاری 1401 - 1402 از شنبه 29 مرداد 1401 آغاز میشود و رانندگان باید در سامانه سپند ثبت نام کنند . جزئیات کامل را در ادامه در مجله حرف تازه ...