ثبت نام در سامانه سبنا

فیلم / راهنمای ثبت نام بیماران دیابتی در سامانه سبنا sabna برای دریافت انسولین

3
فیلم / راهنمای ثبت نام بیماران دیابتی در سامانه سبنا sabna برای دریافت انسولین

ثبت‌نام بیماران دیابتی در سامانه سبنا sabna سامانه مدیریت بیماری‌های نادر (RDA)برای دریافت انسولین قلمی آغاز شد... طرح سرشماری بیماران مبتلا به دیابت دریافت‌کننده انسولین قلمی از تاریخ چهارم اردیبهشت ۱۴۰۰ در سامانه مدیریت بیماری‌های نادر (RDA) در سامانه radoir.org/sabna آغاز شده است. نحوه ثبت نام بیماران دیابتی در سامانه سبنا برای ...