تفریحات

تیراندازی به علی صفایی قهرمان کشتی

عکس/ ماجرای سرقت مسلحانه و تیراندازی وحشتناک به علی صفایی قهرمان کشتی را ببینید

0
عکس/ ماجرای سرقت مسلحانه و تیراندازی وحشتناک به علی صفایی قهرمان کشتی را ببینید

عکس/ ماجرای سرقت مسلحانه و تیراندازی وحشتناک به علی صفایی قهرمان کشتی را ببینید ماجرای خفتگیری و سرقت مسلحانه و تیراندازی به علی صفایی قهرمان سابق کشتی ببینید با عکس علی صفایی مربی کشتی و بدنسازی با جزئیات و ماجرای کامل حمله سارقان به علی صفایی و شلیک گلوله به پای ...