توپیرامات چیست

موارد مصرف و عوارض قرص توپیرامات

0
موارد مصرف و عوارض قرص توپیرامات

توپیرامات چه نوع دارویی است؟ قبل از مصرف آن چه نکاتی لازم است؟ در چه مواردی مصرف می شود و عوارض آن چیست؟ آیا در درمان تشنج و صرع ماثر است؟ شاید شما بخواهید از این نوع دارو استفاده کنید. در ادامه این مطلب به تمام سئوالات شما در رابطه ...