توهین مجری شبکه 5 به فرهاد مجیدی

فیلم کامل / توهین جنجالی محمد شعبانپور مجری سلام تهران به استقلال و مجیدی را ببینید

0
فیلم کامل / توهین جنجالی محمد شعبانپور مجری سلام تهران به استقلال و مجیدی را ببینید

فیلم کامل توهین محمد شعباپور مجری سلام تهران به استقلال و فرهاد مجیدی و ماجرای کامل توهین و اتهام دلالی مجری شبکه تهران و سلام تهران به فرهاد مجیدی و استقلال و ویدئوی اطهارات این مجری را در ادامه مشاهده کنید توهین محمد شعبانپور مجری سلام تهران به استقلال و مجیدی ...