توهین ماگ دیجی کالا

عکس / ماجرای کامل ماگ توهین آمیز دیجی کالا به مقدسات و واکنش ها را ببینید

4
عکس / ماجرای کامل ماگ توهین آمیز دیجی کالا به مقدسات و واکنش ها را ببینید

عکس منتشر شده از ماگ توهین آمیز دیجی کالا با عبارات «لیوان دهنی فاطمه زهرا» به مقدسات و واکنش ها را ببینید که اینروزها به خبر جنجالی تبدیل شده و دادستانی علیه دیجی کالا اعلام کرده است. تا جایی که برخی از افراد ناشناس دیوار نوشته های تهدیدآمیز علیه کارمندان ...